Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

16-02-2018

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.61/5542/72
( Φ.Ε.Κ. 62 Β / 18 Ιανουαρίου 2018 )
Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/ 2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15
( Φ.Ε.Κ. 60 Β / 18 Ιανουαρίου 2018 )
Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας νια την ενκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β'1061) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας». 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 132894/1751/Φ15
( Φ.Ε.Κ. 4421 Β / 15 Δεκεμβρίου 2017 )
Συμπλήρωση - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1150319 ΕΞ2017
( Φ.Ε.Κ. 3747 Β / 24 Οκτωβρίου 2017 )
Εφαρμογή του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
γουνοδερμάτων και βοηθητικών υλικών για την κατασκευή ετοίμων ειδών.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 2543/103240 ( Φ.Ε.Κ. 3529 Β / 9 Οκτωβρίου 2017 )
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

 

K.Y.A. yp’aριθμ. 940/81279  ( Φ.Ε.Κ. 2741 Β / 04 Αυγούστου 2017 )
Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση
άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων
κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17 α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Οικ. 85035/ΔΤΒΝ 1474/Τμ. Δ/Φ.14.1
( Φ.Ε.Κ. 2707 Β / 01 Αυγούστου 2017 )
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989)
«Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών». 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ( Φ.Ε.Κ. 2161 Β / 23 -06- 2017 )
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Οικ. 52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1
( Φ.Ε.Κ. 1682 Β / 16 -05- 2017 )

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 53346/645/Φ.61  ( Φ.Ε.Κ. 1668 Β / 16 -05- 2017 )

Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), και λοιπών συναφών θεμάτων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 129/2016 ( Φ.Ε.Κ. 1138 B / 31 Μαρτίου 2017 )

Απορρυπαντικά και ειδική άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής ή/και συσκευασίας
απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 32790/392/Φ15 ( .Φ.Ε.Κ. 1061 Β / 28 -03- 2017 )

Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και
ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 323/4883 ( Φ.Ε.Κ. 163Β/22-01-2015 )

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).


Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.οικ. 12684/92 ( Φ.Ε.Κ. 3181Β/27-11-2014 )

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας −
Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων.


Στα Φ.Ε.Κ. 2977Β μέχρι 2987Β δημοσιεύτηκαν Υ.Α. οι οποίες περιλαμβάνουν την
έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών
Τρίπολης, Ξάνθης, Κομοτηνής, Έδεσσας, Ιωαννίνων, Λαμίας, Φλώρινας, Βόλου Β’,
και των Βιομηχανικών Πάρκων Σαπών και Άμφισσας.


Π.Δ. υπ’αριθμ. 159/2013 ( Φ.Ε.Κ. 251Α/18-11-2013 )

Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ/Α.6.9/12485/946 ( Φ.Ε.Κ. 2872Β/13-11-2013 )

Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Βαμβακιάς στα διοικητικά όρια του Δήμου
Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής.