Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

27- 06 - 2018

 

Αποφ. Δ.Ι.Σ. Εκκλ. Της Ελλάδος
( Φ.Ε.Κ. 1834 Β / 22 Μαΐου 2018 )

Έγκριση του Κανονισμού
«Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και των υπαγομένων σε αυτήν Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466
( Φ.Ε.Κ. 1511 Β / 2 Μαΐου 2018 )
Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/ 4.12.2017 (Β΄4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 166780/1619 ( Φ.Ε.Κ. 1420 Β / 25 Απριλίου 2018 )
Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών
Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 165/20277 ( Φ.Ε.Κ. 863 Β / 12 Μαρτίου 2018 )
Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 ( Φ.Ε.Κ. 4841 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 .

 

Αποφ. Ε.Α.Α.Δ.Σ. υπ’αριθμ. 134/2017 ( Φ.Ε.Κ. 66 Β / 19 Ιανουαρίου 2018 )
Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

 

Αποφ. Ε.Α.Α.Δ.Συμβ. υπ’αριθμ.. 126/2017
( Φ.Ε.Κ. 4535 Β / 21 Δεκεμβρίου 2017 )
Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 

Αποφ. Ε.Α.Α.Δ.Συμβ. υπ’αριθμ. 127/2017 
( Φ.Ε.Κ. 4534 Β / 21 Δεκεμβρίου 2017 )
Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 117384 ( Φ.Ε.Κ. 3821 Β / 31 Οκτωβρίου 2017 )
Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 5189 /A321 ( Φ.Ε.Κ. 3633 b / 13 Οκτωβρίου 2017 )
 Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών επισκευής/ενίσχυσης, των εργατικών πολυκατοικιών στην περιοχή «Ληξούρι Ι» στην Κεφαλονιά, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/ 408113/21902/2725/603
( Φ.Ε.Κ.  3568 Β / 10 Οκτωβρίου 2017 )
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94).

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4491 ( Φ.Ε.Κ. 152 Α / 13 Οκτωβρίου 2017 )
Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -
Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες  διατάξεις.

Τα άρθρα 21, 22 και 23 τροποποιούν αντιστοίχως τα άρθρα 175, 198
και 376 του Ν. 4412.

 

Αρ. Φύλλου 3415 Β / 28 Σεπτεμβρίου 2017

Υ.Α. υπ’αριθμ. 43829/68 ( Φ.Ε.Κ. 3415 Β / 28 Σεπτεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 36498/58/2-8-2017 διαπιστωτικής πράξης «Υπαγωγή στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών“ του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016».

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4487 ( Φ.Ε.Κ. 116 Α / 9 Αυγούστου 2017 )
 Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Το Άρθρο 50 αναφέρεται σε θέματα
π
ροσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 36498/58    ( Φ.Ε.Κ. 2759 Β / 08 Αυγούστου 2017 )

 Υπαγωγή στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ 466
 ( Φ.Ε.Κ. 2724Β / 03 Αυγούστου 2017 )

Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) απόφασης έγκρισης
του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 158587/1808 ( Φ.Ε.Κ. 2653 B / 28 Ιουλίου 2017 )
Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 154551/1839 ( Φ.Ε.Κ. 2562 Β / 25 Ιουλίου 2017 )
Τροποποίηση της αριθ. 151344/165/18-1-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 206 Β') με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών»

 

Νομος υπ’αριθμ/ 4482 ( Φ.Ε.Κ. 102 A / 25 Ιουλίου 2017 )
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα
της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

Το άρθρο 37
Τροποπαιεί διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 3122.1-Τ76/48737/17 ( Φ.Ε.Κ. 2536 Β / 21 Ιουλίου 2017 )
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση έργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ
έτους 2016.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ.   Δ ΝΣγ /32129/ΦΝ 466 ( Φ.Ε.Κ. 2519 Β / 20 Ιουλίου 2017 )
Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 158576/1579 ( Φ.Ε.Κ. 2373 Β / 12 -07- 2017 )

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών
για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 1357/62083 ( Φ.Ε.Κ. 2028 Β / 13 -06- 2017 )

Τροποποίηση του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ.2220/75789/1-7-2016 (ΦΕΚ Β΄ 2090/7-7-2016) περί Διαδικασίας και λεπτομερειών πληρωμής δημοσίων έργων-υποέργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 που υλοποιούνται από φορείς του Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και ιδιώτες.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466 ( Φ.Ε.Κ. 1994 Β / 09 -06 2017 )

Τροποποίηση απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (Β΄ 1746).

«Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 της απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών, ο οποίος εγκρίνεται με την απόφαση αυτή, εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, με χρόνο έναρξης την 15η Ιουλίου 2017 και μετέπειτα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (Β΄ 1746).»

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 37835/ΦΝ 466
( Φ.Ε.Κ. 1980 Β / 08 -06 2017 )
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 37834 /ΦΝ 466
( Φ.Ε.Κ. 1980 Β / 08 -06 2017 )
Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 56902/215 ( Φ.Ε.Κ. 1924 Β / 02 -06- 2017 )
Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 57654 ( Φ.Ε.Κ. 1781 Β / 23 -05- 2017 )
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣγ /οικ 35557/ΦΝ466 ( Φ.Ε.Κ. 1746Β / 19-05-2017 )
Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 3122.1-Τ48/22618/2017 ( Φ.Ε.Κ. 1134 B / 31 -03- 2017 )

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του λιμενικού έργου:
«Διαμόρφωση Λιμένος Καμάρων νήσου Σίφνου».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 153407/447 ( Φ.Ε.Κ. 981 Β / 23 -03- 2017 )
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων
του π.δ. 437/1981. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 3122.1-Τ69/21144/2017 ( Φ.Ε.Κ. 973 B / 22 - 03 -  2017 )

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Τήνου».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299 /ΦΝ 466  ( Φ.Ε.Κ. 900 Β / 17 -03 - 2017 )
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Υ.Α. υπ’αριθμ. 151362/673 ( Φ.Ε.Κ. 707 Β / 07 – 03  2017 )

Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής.

 

Αποφ. Ι.Σ.Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’αριθμ. 5936-2016/214

( Φ.Ε.Κ. 693 Β / 7 Μαρτίου 2017 )
Κανονισμός αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας και των υπαγομένων σε αυτήν εκκλησιαστικών νομικών προ- σώπων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 140055 ( Φ.Ε.Κ. 428 Β / 15 – 02 -  2017 )

 Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή

της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της

διαδικασίας οριοθέτησης.

 

Υ.Α. υπ\αριθμ.. 151344/165 ( Φ.Ε.Κ. 206 Β / 30 – 01 - 2017 )

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των
ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών. 

 

Αποφ. Ε.Α.Α.Δ.Σ. υπ’αριθμ. 179/2016  (4327 Β / 30 – 12 - 2016 )

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

Αποφ. Ε.Α.Α.Δ.Σ.υπ’αριθμ. 158/2016 ( Φ.Ε.Κ. 3698 Β / 16 -11 - 2016 )

Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 64243/Γ1 ( Φ.Ε.Κ. 815Β/07-05-2015 )

Ανάκληση της αριθ. 201573/Π (Φ.Ε.Κ. Β΄/3375/2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

 

Αποφ. Ε.Α.Α.Δ.Σ. υπ’αριθμ. 67/2015 ( Φ.Ε.Κ. 664Β/21-04-2015 )

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 40563 ( Φ.Ε.Κ. 590Β/15-04-2015 )

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 28388 ( Φ.Ε.Κ. 518Β/03-04-2015 )

Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015.

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4320 ( Φ.Ε.Κ.  29Α/19-03-2015 )

Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

Το άρθρο 37 αναφέρεται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών  Συμβάσεων

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 22015/406 ( Φ.Ε.Κ. 330Β/10-03-2015 )

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 1527 ( Φ.Ε.Κ. 172Β/23-01-2015 )

Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την παροχή Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ελέγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου «NATURA 2000».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 60702 ( Φ.Ε.Κ. 39Β/14-01-2015 )

Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).


Υ.Α. υπ’αριθμ. 56289 ( Φ.Ε.Κ. 3383Β/17-12-2014 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49439/16−9−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων
αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου
στο υπόλοιπο της χώρας» (Β΄2362), όπως ισχύει»


Νόμος υπ’αριθμ. 4313 ( Φ.Ε..Κ. 261Α/17-12-2014 )

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.


Υ.Α. υπ’αριθμ. 201573/Γ1 ( Φ.Ε.Κ. 3375Β/16-12-2014 )

Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).


Υ.Α. υπ’αριθμ.
ΔΚΠ/οικ.134 ( Φ.Ε.Κ. 3347Β/12-12-2014 )

 

Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας –Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών.