Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

28-07-2018

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ.38348 ( Φ.Ε.Κ. 3087 Β / 27 Ιουλίου 2018 )
Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2019. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 38347 ( Φ.Ε.Κ. 3086 Β / 27 Ιουλίου 2018 )
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 -
τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης. 

 

Νόμος υπ’αριθμ.. 4555 ( Φ.Ε.Κ. 133 Α / 19 Ιουλίου 2018 )
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /35/οικ.18485
( Φ.Ε.Κ. 1882 Β / 24 Μαΐου 2018 )
 Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους.

 

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ11 οικ. 26652/784
( Φ.Ε.Κ. 1870 Β / 24 Μαΐου 2018 )
Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 915/69142 ( Φ.Ε.Κ. 1812 Β / 21 Μαΐου 2018 )

Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4539 ( Φ.Ε.Κ. 89 Α / 18 Μαΐου 2018 )

Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών
και άλλες διατάξεις

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/34/οικ. 17103
( Φ.Ε.Κ. 1646 Β / 11 Μαΐου 2018 )
Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 66981/Δ1 ( Φ.Ε.Κ. 1586  Β / 8 Μαΐου 2018 )
Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/29/16053
( Φ.Ε.Κ. 1548 B / 7 Μαΐου 2018 )
Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 26ο εισα- γωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατα- νομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.

 

 Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 7279 ( Φ.Ε.Κ. 1488 Β / 30 Απριλίου 2018 )
Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Τουρισμού (Κ.Υ., Περιφερειακές Υπηρεσίες), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191). 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 11836 ( Φ.Ε.Κ. 1417 Β / 25 Απριλίου 2018 )
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του ν. 4483/2017 -
Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ 11/οικ. 21568/620 ( Φ.Ε.Κ. 1409 Β / 25 Απριλίου 2018 )
Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

 

Π.Δ.υπ’αριθμ. 36/2018 ( Φ.Ε.Κ. 24 Απριλίου 2018 )
Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 194/1998 (Α’ 144) - Μεταφορά τεσσάρων

(4) θέσεων προσωπικού ΣΟΧ Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 31 ( Φ.Ε.Κ. 61 A / 4 Απριλίου 2018 )
Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 130181/6353 ( Φ.Ε.Κ. 1208 Β / 2 Απριλίου 2018 )
Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ.30/2018 ( Φ.Ε.Κ. 60 Α / 2 Απριλίου 2018 )
Σύσταση προξενικού γραφείου στην Πρεσβεία Ραμπάτ και κατάργηση του, υπαγόμενου στην
Πρεσβεία Ραμπάτ, προξενικού γραφείου με έδρα την Καζαμπλάνκα.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 8551 ( Φ.Ε.Κ. 1087 Β / 26 Μαρτίου 2018 )

Ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Π. Δ. υπ’αριθμ. 29 ( Φ.Ε.Κ. 58 Α / 26 Μαρτίου 2018 )
Οργανισμός Εθνικού
Τυπογραφείου

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721
( Φ.Ε.Κ. 936 Β / 16 Μαρτίου 2018 )
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα
«Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων»

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359
( Φ.Ε.Κ. 883 Β / 14 Μαρτίου 2018 )
Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

 Υ.Α. υπ’αριθμ: 6558 ( Φ.Ε.Κ. 851 Β / 9 Μαρτίου 2018 )

Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και
διαταγές πληρωμής

 

Π.Δ. υπ’αριθμ.18 ( Φ.Ε.Κ. 31 Α / 23 Φεβρουαρίου 2018 )

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Κ.Υ.Α. υπάριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979
( Φ.Ε.Κ. 354 Β / 7 Φεβρουαρίου 2018 )
Καθορισμός: α) των απαιτούμενων ανά ειδικότητα προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄/191).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.: 4718/Δ1.1428 ( Φ.Ε.Κ. 196 Β / 29 Ιανουαρίου 2018 )

Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191). 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ.4044 ( Φ.Ε.Κ. 116 Β / 23 Ιανουαρίου 2018 )
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και
επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 1557 ( Φ.Ε.Κ. 118 Β / 23 Ιανουαρίου 2018 )

Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ. 

 

 Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/οικ.2613
( Φ.Ε.Κ. 79 Β / 22 Ιανουαρίου 2018 )
Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξάρτητων αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191)

 

 Π.Δ. υπ’αριθμ. 4/2018 ( Φ.Ε.Κ. 7 Α / 22 Ιανουαρίου 2018 )

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  

Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ ΤΠΕΛΦ/550403/49181/4156/2916
( Φ.Ε.Κ. 4718 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση των Προϋπολογισμών έτους 2018 των δεκαοχτώ (18) φορέων του Κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 ( Φ.Ε.Κ. 3 Β / 5 Ιανουαρίου 2018 )
Ημερομηνία έναρξης, μετάπτωση δεδομένων, πολιτική ασφάλειας, ορισμός χρηστών πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών και καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων σε ληξιαρχικά βιβλία κατά τη διάρκεια μετάπτωσης των δεδομένων στο «Μητρώο Πολιτών».

 

Y.A. υπ’αριθμ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018

( Φ.Ε.Κ. 3 Β / 5 Ιανουαρίου 2018 )
Ημερομηνία έναρξης, μετάπτωση δεδομένων, πολιτική ασφάλειας, ορισμός χρηστών πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών και καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων σε ληξιαρχικά βιβλία κατά τη διάρκεια μετάπτωσης των δεδο- μένων στο «Μητρώο Πολιτών».