Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

16-03-2018

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721
( Φ.Ε.Κ. 936 Β / 16 Μαρτίου 2018 )
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα
«Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων»

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359
( Φ.Ε.Κ. 883 Β / 14 Μαρτίου 2018 )
Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

 Υ.Α. υπ’αριθμ: 6558 ( Φ.Ε.Κ. 851 Β / 9 Μαρτίου 2018 )

Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και
διαταγές πληρωμής

 

Π.Δ. υπ’αριθμ.18 ( Φ.Ε.Κ. 31 Α / 23 Φεβρουαρίου 2018 )

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Κ.Υ.Α. υπάριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979
( Φ.Ε.Κ. 354 Β / 7 Φεβρουαρίου 2018 )
Καθορισμός: α) των απαιτούμενων ανά ειδικότητα προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄/191).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.: 4718/Δ1.1428 ( Φ.Ε.Κ. 196 Β / 29 Ιανουαρίου 2018 )

Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191). 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ.4044 ( Φ.Ε.Κ. 116 Β / 23 Ιανουαρίου 2018 )
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και
επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 1557 ( Φ.Ε.Κ. 118 Β / 23 Ιανουαρίου 2018 )

Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ. 

 

 Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/οικ.2613
( Φ.Ε.Κ. 79 Β / 22 Ιανουαρίου 2018 )
Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξάρτητων αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191)

 

 Π.Δ. υπ’αριθμ. 4/2018 ( Φ.Ε.Κ. 7 Α / 22 Ιανουαρίου 2018 )

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  

Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ ΤΠΕΛΦ/550403/49181/4156/2916
( Φ.Ε.Κ. 4718 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση των Προϋπολογισμών έτους 2018 των δεκαοχτώ (18) φορέων του Κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 ( Φ.Ε.Κ. 3 Β / 5 Ιανουαρίου 2018 )
Ημερομηνία έναρξης, μετάπτωση δεδομένων, πολιτική ασφάλειας, ορισμός χρηστών πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών και καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων σε ληξιαρχικά βιβλία κατά τη διάρκεια μετάπτωσης των δεδομένων στο «Μητρώο Πολιτών».

 

Y.A. υπ’αριθμ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018

( Φ.Ε.Κ. 3 Β / 5 Ιανουαρίου 2018 )
Ημερομηνία έναρξης, μετάπτωση δεδομένων, πολιτική ασφάλειας, ορισμός χρηστών πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών και καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων σε ληξιαρχικά βιβλία κατά τη διάρκεια μετάπτωσης των δεδο- μένων στο «Μητρώο Πολιτών».

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 2/89947/ΔΕΦ
( Φ.Ε.Κ. 4704 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακα- ταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ’ αυ- τούς σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) (Β’ δράση).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 223742/Γ1 ( Φ.Ε.Κ. 4611 Β / 28 Δεκεμβρίου 2017 )
Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ2017
( Φ.Ε.Κ. 4373 Β / 13 Δεκεμβρίου 2017 )
Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. 
 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 2896/134128

( Φ.Ε.Κ. 4439 Β / 15 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2017.


 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 147 ( Φ.Ε.Κ. 192 Α / 13 Δεκεμβρίου 2017 )
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4505
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
και άλλες διατάξεις.
Το Άρθρο 21 ρυθμίζει θέματα της
Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 133426/ΕΥΘΥ 972
( Φ.Ε.Κ. 4273 Β / 6 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938
( Φ.Ε.Κ. 4190 Β / 30 Νοεμβρίου 2017 )
Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του
ν. 4314/2014 κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 41087 ( Φ.Ε.Κ. 4249 Β / 5 Δεκεμβρίου 2017 )
Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας
Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ.: ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717

( Φ.Ε.Κ. 4125 Β / 28 Νοεμβρίου 2017 )
Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.),
καθορισμός αρμοδιοτήτων και Ορισμός Μελών του Α΄ Τμήματος.

 

Y.A. υπ’αριθμ Δ.Κ.Π. 0017349 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ. 4069 Β / 23 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός του τρόπου τήρησης του Μητρώου Δωρεών καθώς και των σ
τοιχείων και πράξεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτό.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 142 /2017 ( Φ.Ε.Κ. 181 Α / 23 Νοεμβρίου 2017 )
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 141/2017 ( Φ.Ε.Κ. 180 Α / 23 Νοεμβρίου 2017 )
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 123511/ΕΥΘΥ 880 ( Φ.Ε.Κ. 3992 Β / 15 Νοεμβρίου 2017 )

Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 122853/ΕΥΘΥ 874 ( Φ.Ε.Κ. 3975 Β / 14 Νοεμβρίου 2017 )
Σύστημα και διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε..

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 49616/948 ( Φ.Ε.Κ. 3972 B / 13 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από
άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 1658/113118 ( Φ.Ε.Κ. 3893 Β / 6 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθ 1058/71977/03-07-2017 (Β’ 2331) «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)». 

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 134/2017 ( Φ.Ε.Κ. 168 Α / 6 Νοεμβρίου 2017 )
Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Αποφ. Δ.Σ. υπ’αριθμ. απόφ. 11/2
( Φ.Ε.Κ. 3864 Β / 3 Νοεμβρίου 2017 )
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. 

 

Αποφ. Δ.Σ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπ’αριθμ. απόφ. 4257
( Φ.Ε.Κ. 3863 Β / 2 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση Κανονισμού Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). 

 

Π. Δ.υπ’αριθμ.132/2017 ( Φ.Ε.Κ. 160  Α /30 Οκτωβρίου 2017 )
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

 

Π. Δ.υπ’αριθμ. 133 / 2017 ( Φ.Ε.Κ. 161 Α / 30 Οκτωβρίου 2017 )
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 176968/Υ2 ( Φ.Ε.Κ. 3767 Β / 26 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση της αριθμ. 21466/ΙΑ/2013 (Β΄ 424) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 (Φ.Ε.Κ. 3758 Β / 25 Οκτωβρίου 2017)
Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.  

 

Y.A. υπ’αριθμ. 108873 ( Φ.Ε.Κ. 3747 Β / 24 Οκτωβρίου 2017 )
Έγκριση 2ου αναμορφωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του
φορέα Γενικής Κυβέρνησης
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε.

 

Π.Δ.υπ’αριθμ. 127/2017 ( Φ.Ε.Κ. 157 Α / 20 Οκτωβρίου 2017 )
Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 ( Φ.Ε.Κ. 3652 Β / 17 Οκτωβρίου 2017 )
Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.

 

Π. Δ. υπ’αριθμ.123 /2017 ( Φ.Ε.Κ. 151 Α/ 12 Οκτωβρίου 2017 )
Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Π. Δ. υπ’αριθμ.122 / 2017 ( Φ.Ε.Κ. 149 Α / 10 Οκτωβρίου 2017 )
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 

Π. Δ. υπ’αριθμ. 121 / 2017   ( Φ.Ε.Κ. 148 Α / 9 Οκτωβρίου 2017 )
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 3252/99092 ( Φ.Ε.Κ. 3452 Β / 4 Οκτωβρίου 2017 )
Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων

 

Υ.Α. υπ'αριθμ. Π8ΓΕΝ-48164 Π9ΓΕΝ ( Φ.Ε.Κ. 3461 Β / 4 Οκτωβρίου 2017 )
Καθορισμός διαδικασιών για τη μετάταξη υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών στους κλάδους Διοικητικών Γραμματέων και Πτυχιούχων Διοικητικών και του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων στον κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 

Αποφ. Περιφ. υπ’αριθμ.303408(4736
( Φ.Ε.Κ.  3419 Β  / 28 Σεπτεμβρίου 2017 )
Συγκρότηση Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείων-Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας σε Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 119/2017 ( Φ.Ε.Κ. 145 Α / 2 Οκτωβρίου 2017 )
Σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενικής Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων Αλλοδαπών,
Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 99400/ΕΥΘΥ 727 ( Φ.Ε.Κ. 3354Β / 22 Σεπτεμβρίου 2017 )
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικής Υπηρεσί- ας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 102 / 2017 ( Φ.Ε.Κ. 142 A / 28 -09 2017 )
Μετατροπή του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου
Αχαρνών σε έμμισθο.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ.103 / 2017 ( Φ.Ε.Κ. 142 A / 28 -09 2017 )
Μετατροπή του ειδικού άμισθου
Υποθηκοφυλακείου Ηλιούπολης σε έμμισθο.