Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

15-02- 2018

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 228536 ( Φ.Ε.Κ. 12 Β / 10 Ιανουαρίου 2018 )
Περιεχόμενο και διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς και προϋποθέσεις και διαδικασία πιστοποίησης
των δεξιοτήτων τους
.

 

Y.Α. υπ’αριθμ. Φ. 151/223489/Α5 ( Φ.Ε.Κ. 4632 Β / 28 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Φ.151/20049/2007/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α’) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α’)» όπως ισχύει.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ.154/2017 ( Φ.Ε.Κ. 202 Α / 27 Δεκεμβρίου 2017 )
Ένταξη των αποφοίτων των Τμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου, β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας , γ) Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου, δ) Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας, καθώς και ε) της κατεύθυνσης Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στους κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης, α) ΠΕ18.30 Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίαςβ) ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) ΠΕ 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, δ) ΠΕ 17.05 Πολιτικών- Τοπογράφωνκαι ε) ΠΕ 17.05 Πολιτικών Τοπογράφων αντίστοιχα.

 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ3/221866/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 4547 Β / 21 Δεκεμβρίου 2017 )
Διδακτέα - εξεταζόμενη ύλη των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σχ. έτους 2017-2018. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ2/220509/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 4491 Β / 19 Δεκεμβρίου 2017 )
Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 4358 Β / 13 Δεκεμβρίου 2017)
Έντυπο ελέγχου προόδου μαθητών Δημοτικού σχολείου. 

 

 

Αριθμ. 128516/392/Φ.350 ( Φ.Ε.Κ. 4260 Β / 6 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 7667/520/ Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14-6-2013 κοινής υπουργικής από- φασης «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων» (Β΄1447). 

 

Κ.Υ.Α υπ’αριθμ. 55695/915 ( Φ.Ε.Κ. 4272 Β / 6 Δεκεμβρίου 2017 )

Τροποποίηση της με αριθμ. 45299/751/2017 απόφασης σχετικά με καθορισμό αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (Β΄ 3476). 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ.Φ2/198315/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 4174 Β / 30 Νοεμβρίου 2017 )
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83).

 

Αποφ. Συγκλ. Παν. Κρήτης υπ’αριθμ.: 15479
( Φ.Ε.Κ. 4128 Β / 28 Νοεμβρίου 2017 )
Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη Μεταδιδακτορική Έρευνα.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 188956/Θ2 ( Φ.Ε.Κ. 4018 Β / 17 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθ. Φ.353.1/ 324/105657/Δ1/8−10−2002 «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Φ.Ε.Κ. 1340/Β΄) υπουργική απόφαση.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 193964/ΓΔ4 ( Φ.Ε.Κ. 3974 Β / 13 Νοεμβρίου 2017 )
Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017- 2018 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1 ( Φ.Ε.Κ. 3969 Β / 13 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρό- πος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκ- προσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 185466/Δ1 (  Φ.Ε.Κ. 3883 Β / 3 Νοεμβρίου 2017 )
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 144073/Δ1/ 01-09-2017 (3084 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα
«Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30» 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1 ( Φ.Ε.Κ. 3870 Β / 3 Νοεμβρίου 2017 )
Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 2901.3/77022/2017 ( Φ.Ε.Κ.  3862 Β / 2 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση απόφασης κατανομής θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού
 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.151/180552/Α5 ( Φ.Ε.Κ. 3822 Β / 31 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.151/35408/ Α5 (Φ.Ε.Κ. 683/τ.Β΄/2017) όμοια.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 181663/Δ1 ( Φ.Ε.Κ. 3813 Β / 30 Οκτωβρίου 2017 )
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 118066/Δ1/12-7-2017 (ΦΕΚ Β΄/2639/2017) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμι- ας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργή- σουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.17/284 ( Φ.Ε.Κ. 3812 Β / 30 Οκτωβρίου 2017 )
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33 Α΄) στην Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ.: Φ2/181534/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 3820 Β / 31 Οκτωβρίου 2017 )
Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων: «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» «Γραφικών Τεχνών» «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» «Αισθητικής Τέχνης» «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 177627/Δ2 ( Φ.Ε.Κ. 3768 Β / 26 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 177620/Δ2 ( Φ.Ε.Κ. 3768 Β / 26 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου. 

 

Αποφ. Συγκλ. Γεωπ. Παν. Αθηνών υπ’αριθμ. 7872
( Φ.Ε.Κ. 3755 Β / 25 Οκτωβρίου 2017 )
Προκήρυξη θέσεων και διαδικασία επιλογής μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Β6/36080/1318  ( Φ.Ε.Κ. 3749 Β / 24 Οκτωβρίου 2017 )
Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 169735/ΓΔ4 ( Φ.Ε.Κ. 3727 Β / 23 Οκτωβρίου 2017 )
Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ
σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 170141/Α5 ( Φ.Ε.Κ. 3650 Β / 16 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 14420/ ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ 218 τ.Β’) υπουργικής απόφασης Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 167152/Δ2  ( Φ.Ε.Κ. 3638 Β / 16 Οκτωβρίου 2017 )
 Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης
ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ6/162681/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 3602 Β / 12 Οκτωβρίου 2017 )
Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) για το σχολικό έτος 2017-2018.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ6/162684/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 3588 Β / 11 Οκτωβρίου 2017 )
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2017-2018

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 18033 ( Φ.Ε.Κ. 3484 Β / 5 Οκτωβρίου 2017 )

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018. 

 

 

Υ,Α, υπ’αριθμ. 18035 ( Φ.Ε.Κ. 3483 Β / 5 Οκτωβρίου 2017 )
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαί- δευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 159165/Ζ1 ( Φ.Ε.Κ. 3453 Β / 4 Οκτωβρίου 2017 )
Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/ 2017 (Α΄ 114). 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 45299/751 ( Φ.Ε.Κ. 3476 Β / 4 Οκτωβρίου 2017 )
Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία -
Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Κ1/162387  ( Φ.Ε.Κ. 3475 Β / 4 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης
«Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των
Ινστιτούτων Επαγγελματικής ΚατάρΤισης (Ι.Ε.Κ.)  και των
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)». 

 

Αποφ. Συγκλ. Παν. Κρήτης υπ’αριθ. 10518
( Φ.Ε.Κ. 3297Β / 20 Σεπτεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση και αντικατάσταση του Εσωτερικού Κανονισμού
Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 158339/Δ2 (Φ.Ε.Κ.  3390 Β / 27 Σεπτεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της με αριθ. 166082/Δ2/ 07-10-2016 απόφασης (Β’ 3375) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Οικονομικών με θέμα «Έγκριση λειτουργίας Σχολικών Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης του
 «18 ΑΝΩ» του Ψ.Ν.Α.».

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 151/159838/Α5 ( Φ.Ε.Κ. 3392 Β / 27 Σεπτεμβρίου 2017 )
Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου
για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  σχολικού έτους 2017-2018.

 

Αποφ. Πρυτ. Ε.Κ.Π.Α. υπ’αριθμ. πράξης 433
( Φ.Ε.Κ. 2841 Β / 11 Αυγούστου 2017 )
Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 12 της υπ’ αριθμ. 270/26.8.2016 πράξης
Πρύτανη (ΦΕΚ 2861/τ.Β΄/8.9.2016) που αφορά το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Ε
θνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο
«ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ».

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.821/ 127938 /Η2 (Φ.Ε.Κ. 2786 Β / 09 Αυγούστου 2017 )

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.821/85747/ Η2/23.5.2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1888/2017 τ.Β΄).

 

 Υ.Α. υπ’αριθμ.  Φ 22/126950/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 2797 Β / 9 Αυγούστου 2017 )
Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.253/126152/Α5 (( Φ.Ε.Κ. 2754 Β / 07 Αυγούστου 2017 )

Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/27-11-2015 υπουργικής απόφασης
«Πρόσβασστην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ
ενικού Λυκείου του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ι
σχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015.)

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ7/126862/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 2735 Β / 04 Αυγούστου 2017 )

Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του
«Μεταλυκειακού ΈτουςΤάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.