Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

28- 07 - 2018

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 38347 ( Φ.Ε.Κ. 3086 Β / 27 Ιουλίου 2018 )
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 -

τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης.  

 

Y.A. yp’aριθμ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. ( Φ.Ε.Κ. 1809 Β / 21 Μαΐου 2018 )
174720 Τεχνικός Κανονισμός
«Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 16410 Φ.700.6 ( Φ.Ε.Κ. 1576 Β / 8 Μαΐου 2018 )
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα:
«μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών». 

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 41 / 2018 ( Φ.Ε.Κ. 80 A / 7 Μαΐου 2018 )
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294 ( Φ.Ε.Κ. 1242 Β / 4 Απριλίου 2018 )
Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 35355/81/Φ.70 ( Φ.Ε.Κ. 1172 Β / 30 Μαρτίου 2018 )
Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου- λίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ.

 

Αριθμ. Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.22104  ( Φ.Ε.Κ. 950 Β / 16 Μαρτίου 2018 )
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/ 2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β΄/ 2010)
«Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΔΥΓ2/ Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β΄/ 1336/2012), ΓΠ/οικ92211/4.10.2013, (ΦΕΚ Β΄/2494/2013) υπουργικές αποφάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4310/2014.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ13/ο/1372  ( Φ.Ε.Κ., 85 Β / 23 Ιανουαρίου 2018 )
Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη
ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών
.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 139788/434/Φ.350 ( Φ.Ε.Κ. 4767 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ. 9.6.4.(Γ)/16-7-2013 «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011.» (Β΄ 1750).

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4508 ( Φ.Ε.Κ. 200 Α / 22 Δεκεμβρίου 2017 )
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4506 ( Φ.Ε.Κ. 191 Α / 12 Δεκεμβρίου 2017 )
Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις.

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 835/25
( Φ.Ε.Κ. 4296 Β / 11 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box).

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 835/24
( Φ.Ε.Κ. 4296 Β / 11 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (Β.Ε.Ρ.).

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 834/2
( Φ.Ε.Κ. 4262 Β / 6 Δεκεμβρίου 2017 )
Κανονισμός Γενικών Αδειών. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 68262/1368/Φ1 ( Φ.Ε.Κ. 3767 Β / 26 Οκτωβρίου 2017 )
Παράταση προθεσμίας για αδειοδότηση κατασκευών κεραιών. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 110285/ΔΤΒΝ 1851/Τμ. A/Φ.15( Φ.Ε.Κ. 3656 Β / 17 Οκτωβρίου 2017 )

Δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας - Μητρώου Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 98 ( Φ.Ε.Κ. 139 Α / 20 Σεπτεμβρίου 2017 )
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

 

Υ.Α. υπ\αριθμ. 24738 Φ.701.2 ( Φ.Ε.Κ. 2089 Β / 19 - 06- 2017 )

Τροποποίηση των υπ' αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και
κατάργηση των υπ' αριθ. 2/1979 και υπ' αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 7888 ( Φ.Ε.Κ. 1654 B / 15 -05- 2017 )

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών.

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπάριθμ. 804/1 ( Φ.Ε.Κ. 24 -04-2017 )
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 721/2/12-6-2014 απόφασης της ΕΕΤΤ
«Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή
Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων»  (ΦΕΚ 1713/Β΄/26-6-2014).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΟΥ/ο/1654 ( Φ.Ε.Κ. 1244 Β / 11 -04- 2017 )
Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων των
συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 23729/489/Φ1 ( Φ.Ε.Κ. 1203 Β / 05 -04- 2017 )
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών

Η παραπάνω απόφαση προβλέπει :

"Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α’ 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120) , όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης για την χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτε- ρεύουσας θέσης εκπομπής, όπως παρατάθηκαν από τη διάταξη του άρθρου 71 του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148), παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την 31η Δεκεμ- βρίου 2017."

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4463  ( Φ.Ε.Κ. 42 A / 30 -03- 2017 )
Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών -
Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 801/8  ( Φ.Ε.Κ. 1015 Β / 24 -03-  2017 )
Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο  Πρόσβασης. 

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 799/8 ( Φ.Ε.Κ.  898 Β / 17 -03 2017 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 276/49/14.2.2003 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B΄/4.3.2003).

 

Αποφ. Διοκ. Υ.Π.Α. υπ’αριθμ. Δ3/Γ/5650/1948
( Φ.Ε.Κ. 769 Β / 10 -03- 2017 )
Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και
πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών

 

Αποφ. Ε./Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 799/9 ( Φ.Ε.Κ. 717 Β / 08 -03 2017 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 721/2/12-6-2014 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης
Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδι- οσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1713/B/26-6-2014) 

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 787/4 ( Φ..Ε.Κ. 620 Β / 01 -03- 2017 )
 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας COSMOTE ΑΕ για την κινητή τηλεφωνία.

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 787/6 ( Φ..Ε.Κ. 620 Β / 01 -03- 2017 )
 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας ON TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για τη σταθερή τηλεφωνία.

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 787/5 ( Φ..Ε.Κ. 620 Β / 01 -03- 2017 )
 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. για τη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία

 

Υ.Α. υπ\αριθμ. οικ. 4253/128/Φ320  ( Φ.Ε.Κ. 262 Β / 03   -02 -  2017 )

Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 74088 Φ.700.8 ( Φ.Ε.Κ. 165 Β /26 -01 - 2017

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων.

 

Αποφ. Γ.Γ.Αποκ. Διοικ. Αττικής υπ’αριθμ. 102982/37549
( Φ.Ε.Κ. 4542
B / 30 - 12-  2016 )

Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου περί διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου της αρμοδιότητας «Ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80/Α) και των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων... », από 01-02-2017

 

Κ.Υ.Α. Υπ’αριθμ. οικ. 188343 ( Φ.Ε.Κ. 4508Β / 30-12-2016 )

Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών.
Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. 

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 783/02 ( Φ.Ε.Κ. 3960 Β / 12 – 12 - 2016 )

Καθορισμός Παροχών Καθολικής Υπηρεσίας. 

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4442 ( Φ.Ε.Κ. 230 Α/ 7 -12- 2016 )

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Το άρθρο 49 αναφέρεται σε θέματα Πυρασφάλειας.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 14980 Φ.700.5 ( Φ.Ε.Κ. 529Β/03-04-2015 )

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού.

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 750/7 ( Φ.Ε.Κ. 513Β/03-04-2015 )

Κανονισμός συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 3 του N. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10−04−2012).

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 750/2 ( Φ.Ε.Κ. 412Β/24-03-2015 )

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 19205/ΔΤΒΝ305 ( Φ.Ε.Κ. 371Β/18-03-2015 )

Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Οικ.16289/330/27−5−1999 (ΦΕΚ Β΄ 987) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά» (αναδιατύπωση).

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 748/08 ( Φ.Ε.Κ. 317Β/09-03-2015 )

Τροποποίηση Διατάξεων της ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/ 11−12−2012 ( ΦΕΚ 3402/Β΄/20−12−2012), ως ισχύει σήμερα.

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 746/5 ( Φ.Ε.Κ. 277Β/25-02-2015 )

Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Νομίμως Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών και της ΝΕΡΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4313/2014.

 

 Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 746/4 ( Φ.Ε.Κ. 277Β/25-02-2015 )

Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Υπαγωγής σε Πρότυπες εριβαλλοντικές Δεσμεύσεις και Τυποποιημένων Δηλώσεων Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 12997/145/Φ.15 ( Φ.Ε.Κ. 3284Β/08-12-2014 )

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας –
Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας .


Υ.Α.  ( Φ.Ε.Κ. 3149Β/24-11-2014 )
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα:
«Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών
προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 ( Φ.Ε.Κ. 3071Β/14-11-2014 )

Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού
αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013.

 

Αποφ. Ε.Ε.Τ.Τ. υπ’αριθμ. 737/10 ( Φ.Ε.Κ. 3054Β/13-11-2014 )

Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με

κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις.