Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

27 - 03 - 2018

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ.: 82204/9634 ( Φ.Ε.Κ. 981 Β / 20 Μαρτίου 2018 )
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Αυτοκινητοδρόμων και
Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2018.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 7761( Φ.Ε.Κ. 976 Β / 19 Μαρτίου 2018 )
Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένω- σης,
στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας  

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4528 ( Φ.Ε.Κ. 50 Α / 16 Μαρτίου 2018 )
Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 53 ( Φ.Ε.Κ. 890 Β / 14 Μαρτίου 2018 )
Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και
των οριζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της αμοιβής τους

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ 106336/5102/900

( Φ.Ε.Κ. 868 Β / 12 Μαρτίου 2018 )
Διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super LeagueFootball League), περιόδου 2017-2018 με άμεση ισχύ από 12/03/2018. 

 

Nόμος υπ’αριθμ.4523 ( Φ.Ε.Κ. 41 Α / 7 Μαρτίου 2018 )
Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152
( Φ.Ε.Κ. 242 Β / 1 Φεβρουαρίου 2018 )
Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) όπως ισχύει. 

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4514 ( Φ.Ε.Κ. 14 Α / 30 Ιανουαρίου 2018 )
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 7/2018 ( Φ.Ε.Κ. 12 Α / 29 Ιανουαρίου 2018 )
Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και
τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 3589/Δ9/1/1028 ( Φ.Ε.Κ. 185 Β / 26 Ιανουαρίου 2018 )
Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β'449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/ 28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β' 2163/ 30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2018. 

 

 

Nομος υπ’αριθμ. 4512 ( Φ.Ε.Κ. 5 Α / 17 Ιανουαρίου 2018 )
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ.  5 338 ( Φ.Ε.Κ. 40 Β / 17 Ιανουαρίου 2018 )
Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών»
σε ενιαίο κείμενο». 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 366/138268 ( Φ.Ε.Κ. 4831 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών
του ν. 3955/2011 (Α' 89).
 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 23724 ( Φ.Ε.Κ. 4756 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (ΕΕΔΔ) (Β' 2840).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ3(α)/ 91512  ( Φ.Ε.Κ. 25 Β / 15 Ιανουαρίου 2018 )
Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 και άλλες διατάξεις για τα καλλυντικά προϊόντα

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4511 ( Φ.Ε.Κ. 2  Α / 15 Ιανουαρίου 2018 )
Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/ 1991 (Α΄ 11).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Α3/75185/8916 ( Φ.Ε.Κ. 9 Β / 8 Ιανουαρίου 2018 )
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ
της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2016 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1219 ( Φ.Ε.Κ. 4641 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/32708/386
( Φ.Ε.Κ. 4585 Β / 27 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες της.

 

Αποφ. Ρ.Α.Ε. υπ’αριθμ. απόφ. 1019/2017
( Φ.Ε.Κ. 4496 Β / 20 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση εγχειρίδιου ρευματοκλοπών του κώδικα διαχείρισης
του ΕΔΔΗΕ.

 

Νόμος υπ’αριθμ. 4509 ( Φ.Ε.Κ. 201 Α / 22 Δεκεμβρίου 2017 )
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις .
Αναφέρεται κακ σε : Φορολογικά θέματα, θέματα Ο.Τ.Α.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.  Δ ΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835
( Φ.Ε.Κ.  4480 Β / 19 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β' Κλάδου/Διεύθυνσης Β4[ΓΕΕΘΑ/Β'ΚΛ/Β4(ΔΝΣ)] και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 

Φ.Ε.Κ. 4294 Β / 11 Δεκεμβρίου 2017
Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Οικονομικού Έτους 2014

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 1249 ( Φ.Ε.Κ. 4235 Β / 4 Δεκεμβρίου 2017 )
Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ). 

 

Π.Δ.υπ’αριθμ. 143 /2017 ( Φ.Ε.Κ. 185 Α / 30 Νοεμβρίου 2017 )

Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) για την εναρμόνιση της Επιχειρησιακής Εναέριας Κυκλοφορίας (OAT), βάσει Κανόνων Πτήσης με Όργανα (IFR), εντός του ελεγχόμενου Εναέριου Χώρου της Περιοχής της Συνδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) – EUROAT.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. 86979 οικ ( Φ.Ε.Κ. 4163 Β / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. 130060 ( Φ.Ε.Κ. 4158 Β / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το
ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους
στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣ/52058/ΦΝ 393
( Φ.Ε.Κ. 4156 Β / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣ/72401/ΦΝ393
( Φ.Ε.Κ. 4156 Β / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Θέση σε λειτουργία Μετωπικών Σταθμών Διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και
καθορισμός τελών διοδίων που εισπράττονται σε αυτούς.  

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ 393
( Φ.Ε.Κ. 4156 Β / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και
των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ)
της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93). 

 

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4504 (184 Α / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32
( Φ.Ε.Κ. 4155 Β / 28 Νοεμβρίου 2017 )
Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017.

 

 Αποφ. Ε.Σ.Ρ. Αριθμ. Προκήρυξης 1/2017
( Φ.Ε.Κ. 4123 Β / 27 Νοεμβρίου 2017 )
Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά (7) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου. 

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4501 ( Φ.Ε.Κ. 178 Α / 22 Νοεμβρίου 2017 )

Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις.

 

Αποφ. Επιτρ. Εγκρ. Τραπ. Συναλλαγών. υπ’Αριθμ. 25
( Φ.Ε.Κ. 4049 Β / 20 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό
ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 84),
όπως ισχύει.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917
( Φ.Ε.Κ. 3976 B / 14 Νοεμβρίου 2017 )
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και
τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

Αποφ. Κυβ. Συμβ. Διαχ. Ιδ. Χρέους  υπ’αριθμ. 121491

( Φ.Ε.Κ. 3969 Β / 13 Νοεμβρίου 2017 )
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

 

Αποφ. Ολομ. Αρ. Πάγου υπ’αριθμ. 19/2017
( Φ.Ε.Κ. 3960 Β / 10 Νοεμβρίου 2017 )
 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Αθηνών,
που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού. 

 

Αποφ. Περι . Συμβ. Αττικής υπ’αριθμ. 378/2017
( Φ.Ε.Κ. 3939 Β / 8 Νοεμβρίου 2017 )
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής.

 

Αποφ. Περι . Συμβ. Αττικής υπ’αριθμ.. 379/2017
( Φ.Ε.Κ. 3939 Β / 8 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της αριθμ. 312/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα
«Καθορισμός τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής».

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 116821 ( Φ.Ε.Κ. 3909 Β / 6 Νοεμβρίου 2017 )

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017(ΦΕΚ Α' 62). 

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4494 ( Φ.Ε.Κ. 165  Α / 2 Νοεμβρίου 2017 )
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού
των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.
Διορθώσεις Σφαλμάτων στον Ν. 4494/2017
( Φ.Ε.Κ. 166 Α / 3 Νοεμβρίου 2017 )
 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 165/Α’/2.11.2017, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:


 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ3(α)/74015 ( Φ.Ε.Κ. 3805 Β / 27 Οκτωβρίου 2017 )
Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του
άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010). 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΦΠ 0001606 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ. 3812 Β / 30 Οκτωβρίου 2017 )
Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ23/47391/2192 ( Φ.Ε.Κ. 3812 Β / 30 Οκτωβρίου 2017 )
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων
παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 2430/110502  ( Φ.Ε.Κ. 3800 Β / 27 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 397/ 18235/2017 (Β΄ 601)
«Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.)
και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π)».