Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

27--06-2018

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 175216 ( Φ.Ε.Κ. 1892 Β / 24 Μαΐου 2018 )
Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως ισχύουν» (Β΄ 2454), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 892/2017 υπουργική απόφαση (Β΄538).

 

Κ.Υ,Α. υπ’αριθμ. 128/2017 ( Φ.Ε.Κ. 1263 Β / 10 Απριλίου 2018 )

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 381/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 539/Β/ 2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για τον καθορισμό μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά».

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 6164 ( Φ.Ε.Κ. 1107 Β / 27 Μαρτίου 2018 )

Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL

 

K.Y.A. υπ’αριθμ. 127/2017 ( Φ.Ε.Κ. 992 Β / 21 Μαρτίου 2018 )
Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3026755/4815/2004 (ΦΕΚ 1969/Β/31.12.2004) κοι- νής υπουργικής απόφασης «Ορισμός αρμοδίων Εθνικών αρχών, καθορισμός κυρώσεων και διοικητικών τελών για την εκτέλεση του αριθμ. 304/2003 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εισαγωγών και εξαγωγών επικινδύνων χημικών προϊόντων», σχετικά με τον ορισμό των αρμοδίων εθνικών αρχών και τον κα- θορισμό μέτρων ελέγχου για την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ.5688 ( Φ.Ε.Κ. 988 Β / 21 Μαρτίου 2018 )
Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώ- σεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτι- κών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 1915 ( Φ.Ε.Κ. 304 Β / 2 Φεβρουαρίου 2018 )

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/ 2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ.  ΔΕΠΕΑ/οικ. 170744 ( Φ.Ε.Κ. 304 Β / 2 Φεβρουαρίου 2018 )
Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 3122.3-2.2/92726/2017

( Φ.Ε.Κ. 82 Β / 23 Ιανουαρίου 2018 )
Έγκριση του συστήματος χρέωσης τελών, για την παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.) Α.Ε.». 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.   οικ. 1023 ( Φ.Ε.Κ. 42 Β / 17 Ιανουαρίου 2018 )
Καθορισμός των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική.

 

 Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 142569 ( Φ.Ε.Κ. 4728 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση των προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 τ
ου ν. 3983/ 2011 (Α΄ 144).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.61/οικ. 696/1 ( Φ.Ε.Κ.  18 Β / 11 Ιανουαρίου 2018 )
Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
σε βαθμούς όχλησης

 

Αποφ. Συντ. Απ. Διοικ. Μακεδονίας – Θράκης υπ’αριθμ. 4999
( Φ.Ε.Κ. 4846 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6749/03-09-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», όπως παρατάθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3291/2016 (ΑΔΑ: 784ΝΟΡ1Υ-ΡΗΜ) όμοιά της. 

 

 

Αποφ. Περ. Θεσσαλίας υπ’αριθμ. 8735
( Φ.Ε.Κ. 4760Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός οικόσιτων ανά Δ.Κ-Τ.Κ της Π.Ε Μαγνησίας.

 

 Αποφ. Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’αριθμ. Ε.Γ.:οικ. 898

( Φ.Ε.Κ. 4678 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Αποφ. Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’αριθμ. Ε.Γ.:οικ. 688
( Φ.Ε.Κ. 4674 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )

 Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Δια- χείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

 

Αποφ. Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’αριθμ. Ε.Γ.:οικ. 903
( Φ.Ε.Κ. 4672 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Δια- χείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντί- στοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

 Αποφ. Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’αριθμ. Ε.Γ.:οικ. 896 

( Φ.Ε.Κ. 4666 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Δια- χείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντί- στοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

Αποφ. Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’αριθμ. Ε.Γ.:οικ. 894
( Φ.Ε.Κ. 4665 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Δια-χείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Αποφ. Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 907
( Φ.Ε.Κ. 4664 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και της αντί- στοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 50743 ( Φ.Ε.Κ. 4432 Β / 15 Δεκεμβρίου 2017 )
 Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 2263.1-6/84381/2017 ( Φ..Ε.Κ. 4274 Β / 7 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων. 

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4504 (184 Α / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις

Άρθρο 105
Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου

 

 

Nόμος υπ’αριθμ.4496 ( Φ.Ε.Κ. 170 Α / 8 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 181478/965 ( Φ.Ε.Κ. 3763 Β / 26 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ “σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου” του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (Β΄ 1931) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.  οικ. 40238 ( Φ.Ε.Κ. 3759 Β / 25 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ ΕΚ "σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.  Οικ. 41848/1848 ( Φ.Ε.Κ. 3649 Β / 16 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για
τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 91/2017 ( Φ.Ε.Κ. 130 Α / 1 Σεπτεμβρίου 2017 )
Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση
αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013

 

Π. Δ. υπ’αριθμ. 88 ( Φ.Ε.Κ. 124 Α / 25 Αυγούστου 2017 )
Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, σύμφωνα με την απόφαση MSC 329 (90)/24.5.2012 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Γ5/22039/2825  ( Φ.Ε.Κ. 2915 Β / 24 Αυγούστου 2017 )
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων,
όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 180036/952 ( Φ.Ε.Κ. 2812 Β / 10 Αυγούστου 2017 )
Καθορισμός μέτρων και κανόνων νια τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 8670/83089  ( Φ.Ε.Κ. 2724Β / 03 Αυγούστου 2017 )

Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 υπουργικής απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 27716/1612 ( Φ.Ε.Κ. 2044 B / 14 -06- 2017 )

Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Αποφ. Γ. Γραμ. υπ’αριθμ. 2263.1-7/36286/2017
( Φ.Ε.Κ. 1814 Β / 25 -05 2017 )
Αποδοχή Τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1997 για την
Τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973,
όπως Τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή-
Τροποποιήσεις στο Παράρτημα VI της Δ.Σ. MARPOL (Σύστημα συλλογής
δεδομένων για την κατανάλωση καυσίμου πλοίου).

 

K.Y.A. υπ’αριθμ. οικ.18485  ( Φ.Ε.Κ. 1412 Β / 26 -04- 2017 )
Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ),
των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ),
των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ),
σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 174505/607 ( Φ.Ε.Κ. 1311 Β / 13 -04- 2017 )
Τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του άρ- θρου 8 της υπ’ αριθμ. 22306/1075/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄920) και των παραρτη- μάτων Ι, ΙΙΙ, VΙ και ΙΧ του άρθρου 30 της υπ’ αριθμ. 14122/549/2011 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄488), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1480/ ΕΕ «για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Αποφ. Κεν. Λιμ. Ελευσίνας υπ’αριθμ. 2261.6/1257/17 

( Φ.Ε.Κ. 1258 Β / 11 -04- 2017 )
Διενέργεια πετρελεύσεων, καθώς και παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από
Βυτιοφόρα Οχήματα στην περιοχή δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας . 

 

Αποφ. Κεν. Λιμ. Ελευσίνας υπ’αριθμ. 2261.6/1280/17
( Φ.Ε.Κ. 1199 Β / 05 -04- 2017 )
Διενέργεια πετρελεύσεων, καθώς και παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από
Δεξαμενόπλοια στην περιοχή δικαιοδοσίας Κ.Λ.Ελευσίνας. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 174111/525 ( Φ.Ε.Κ. 1139 Β / 31 -03- 2017 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 29459/1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄992), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1131 Β΄/2005 και ισχύει, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 5 (παρ.1), 8, 10 (παρ. 2) και 21 της οδηγίας 2016/2284/ΕΕ «σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 3122.3-2.12/17459/2017
( Φ.Ε.Κ. 1075 Β / 29 -03- 2017 )
Έγκριση του συστήματος τελών, για την παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε.». 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 3122.3-2.5/17235/2017
( Φ.Ε.Κ. 1074 Β ./ 29 -03- 2017 )
 Έγκριση του συστήματος χρέωσης τελών, για την παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρ- μοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε.» 

 

 

 

 

ς