Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

27-06-2018

 

 Υ.Α. υπ’αριθμ.  Β /7/27872/2259
( Φ.Ε.Κ. 1881 Β / 24 Μαΐου 2018 )
Συμπλήρωση της οικ/61662/3406/ 30.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4413) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)» όπως ισχύει.

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ.1081
( Φ.Ε.Κ. 1768 Β / 18 Μαΐου 2018 )
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β΄)
«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο
επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών». 

 

Αποφ. Διοικ,. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018
( Φ.Ε.Κ.  1686 Β / 15 Μαΐου 2018 )
 Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Β/7/οικ. 24635/2013
( Φ.Ε.Κ. 1587 Β / 8 Μαΐου 2018 )
Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/ 30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄, 4413) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα

«Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1074
( Φ.Ε.Κ. 1547 B / 7 Μαΐου 2018 )

Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρί- ου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει. 

 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. Πολ. 1076

( Φ.Ε.Κ. 1456 Β / 26 Απριλίου 2018 )
Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)»

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1063 ( Φ.Ε.Κ. 1173 Β / 30 Μαρτίου 2018 )
Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με

Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών.

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. 30/003/000/817 

( Φ.Ε.Κ. 914 Α / 15 Μαρτίου 2018 )
Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοο- λούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4520 ( Φ.Ε.Κ. 30 Α / 22 Φεβρουαρίου 2018 )
Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ.  ΠΟΛ. 1015
( Φ.Ε.Κ. 308 Β / 2 Φεβρουαρίου 2018 )

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94). 

 

 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1012
( Φ.Ε.Κ. 126 Β / 24 Ιανουαρίου 2018 )
Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512//2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων. 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ.ΠΟΛ. 1001
( Φ.Ε.Κ. 67 Β / 19 Ιανουαρίου 2018 )
Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1011 ( Φ.Ε.Κ. 63 Β / 18 Ιανουαρίου 2018 )
Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Β1/ΕΦΚΑ/45148/2655
( Φ.Ε.Κ. 4743 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Περιγραφή ακινήτων ιδιοκτησίας του πρώην NAT για τη μεταβίβαση της κυριότητας και
μεταγραφής αυτών στον ΕΦΚΑ.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 52409 ( Φ.Ε.Κ. 24 Β / 12 Ιανουαρίου 2018 )
Τρόπος, όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ.15-16/Φ. 51010/250/7 (Φ.Ε.Κ. 14 Β / 10 Ιανουαρίου 2018)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του τίτλου και των διατάξεων του άρθρου 10 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ Β΄/462/17.04.2003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ2017
( Φ.Ε.Κ. 4700 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων:
 α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και
β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1223 ( Φ.Ε.Κ. 4643 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της με- θοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ. 4640 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 62134/4100 ( Φ.Ε.Κ. 4640 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοι- νωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1223 ( Φ.Ε.Κ. 4643 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ. 4640 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν
κατά το έτος 2018

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 62134/4100 ( Φ.Ε.Κ. 4640 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής. 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ.  1214
( Φ.Ε.Κ. 4618 Β / 28 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/52350/798
( Φ.Ε.Κ. 4545 Β / 21 Δεκεμβρίου 2017 ) )
Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής και διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών εντός του ΚΕΑΟ 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. πολ. 1196
( Φ.Ε.Κ. 4486 Β / 19 Δεκεμβρίου 2017 )
Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ Β΄497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ Β΄1338). 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. ( Φ.Ε.Κ. 4441 Β / 15 Δεκεμβρίου 2017 )
Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τ
ου ν.4172/2013 και του ν.4174/2013. 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. ( Φ.Ε.Κ. 4385 Β / 13 Δεκεμβρίου 2017 )
Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1197
( Φ.Ε.Κ. 4385 Β / 13 Δεκεμβρίου 2017 )
Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1180

( Φ.Ε.Κ. 4317 Β / 11 Δεκεμβρίου 2017 )
Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ.: 1181
( Φ.Ε.Κ. 4317 Β / 11 Δεκεμβρίου 2017 )
Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α΄των οικισμών α) Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ
( Φ.Ε.Κ. 4284 Β / 7 Δεκεμβρίου 2017 )
Θέσπιση διαδικασίας βράβευσης των Οργανικών μονάδων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ
( Φ.Ε.Κ. 4284 Β / 7 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016.

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ :1187

( Φ.Ε.Κ. 4232 Β / 4 Δεκεμβρίου 2017 )
Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 

 

Αποφ. Διοικ. .Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017

( Φ.Ε..Κ. 4227 Β / 1 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4520 ( Φ.Ε.Κ. 30 Α / 22 Φεβρουαρίου 2018 )
Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.