Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

16-02-2018

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ.ΠΟΛ. 1001
( Φ.Ε.Κ. 67 Β / 19 Ιανουαρίου 2018 )
Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1011 ( Φ.Ε.Κ. 63 Β / 18 Ιανουαρίου 2018 )
Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Β1/ΕΦΚΑ/45148/2655
( Φ.Ε.Κ. 4743 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Περιγραφή ακινήτων ιδιοκτησίας του πρώην NAT για τη μεταβίβαση της κυριότητας και
μεταγραφής αυτών στον ΕΦΚΑ.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 52409 ( Φ.Ε.Κ. 24 Β / 12 Ιανουαρίου 2018 )
Τρόπος, όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ.15-16/Φ. 51010/250/7 (Φ.Ε.Κ. 14 Β / 10 Ιανουαρίου 2018)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του τίτλου και των διατάξεων του άρθρου 10 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ Β΄/462/17.04.2003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ2017
( Φ.Ε.Κ. 4700 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων:
 α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και
β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1223 ( Φ.Ε.Κ. 4643 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της με- θοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ. 4640 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 62134/4100 ( Φ.Ε.Κ. 4640 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοι- νωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1223 ( Φ.Ε.Κ. 4643 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ. 4640 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν
κατά το έτος 2018

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 62134/4100 ( Φ.Ε.Κ. 4640 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής. 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ.  1214
( Φ.Ε.Κ. 4618 Β / 28 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/52350/798
( Φ.Ε.Κ. 4545 Β / 21 Δεκεμβρίου 2017 ) )
Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής και διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών εντός του ΚΕΑΟ 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. πολ. 1196
( Φ.Ε.Κ. 4486 Β / 19 Δεκεμβρίου 2017 )
Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ Β΄497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ Β΄1338). 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. ( Φ.Ε.Κ. 4441 Β / 15 Δεκεμβρίου 2017 )
Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τ
ου ν.4172/2013 και του ν.4174/2013. 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. ( Φ.Ε.Κ. 4385 Β / 13 Δεκεμβρίου 2017 )
Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1197
( Φ.Ε.Κ. 4385 Β / 13 Δεκεμβρίου 2017 )
Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1180

( Φ.Ε.Κ. 4317 Β / 11 Δεκεμβρίου 2017 )
Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ.: 1181
( Φ.Ε.Κ. 4317 Β / 11 Δεκεμβρίου 2017 )
Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α΄των οικισμών α) Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ
( Φ.Ε.Κ. 4284 Β / 7 Δεκεμβρίου 2017 )
Θέσπιση διαδικασίας βράβευσης των Οργανικών μονάδων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. Δ.Σ.Σ. 159238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ
( Φ.Ε.Κ. 4284 Β / 7 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016.

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ :1187

( Φ.Ε.Κ. 4232 Β / 4 Δεκεμβρίου 2017 )
Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 

 

Αποφ. Διοικ. .Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017

( Φ.Ε..Κ. 4227 Β / 1 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

 

Αποφ. Διοικ, Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1182
(  Φ.Ε.Κ. 4225 Β / 1 Δεκεμβρίου 2017 )
Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

 

 

 Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1188 ( Φ.Ε.Κ. 4193 Β / 30 Νοεμβρίου 2017 )
 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) που εκδηλώθηκαν από 15.11.2017 έως 17.11.2017 στους Δήμους Δίου Ολύμπου, Κατερίνης και Πύδνας-Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017

( Φ.Ε.Κ. 4162 Β / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας».

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1170
( Φ.Ε.Κ. 4161 Β / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/ 1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β΄ 2149) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει. 

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1170
( Φ.Ε.Κ. 4161 Β / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/ 1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β΄ 2149) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων
(Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ. 4158 Β / 29 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», όπως ισχύει.

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4499 ( Φ.Ε.Κ. 176 Α / 21 Νοεμβρίου 2017 )
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1170657ΕΞ2017

( Φ.Ε.Κ. 4049 Β / 20 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός θεμάτων αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α' 141).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ.1173 ( Φ.Ε.Κ. 4049 Β / 20 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομΙακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των
παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017.

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.ΔΕ. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1165
( Φ.Ε.Κ. 3964 Β / 10 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφα- σης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στη
«α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φο- ρολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν.  4446/2016 (Α’ 240), και
β)  ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΠΟΛ. 1163 ( Φ.Ε.Κ. 3882 Β / 3 Νοεμβρίου 2017 )
Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ.  3862 Β / 2 Νοεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/13/3-6-2003 (Β’ 816) Α.Υ.Ο.Ο.
«Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 0 ΑΤ10/Φ.51020/48217/755

( Φ.Ε.Κ. 3810 Β / 30 Οκτωβρίου 2017 )
Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ). 

 

Nόμος υπ’αριθμ. 4493 ( Φ.Ε.Κ. 164 Α / 31 Οκτωβρίου 2017 )
Κύρωση του Μνημονίου Συννενόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής.