Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

27-03-2018

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 28876 /ΕΥΣΣΑ 498 ( Φ.Ε.Κ. 938 Β / 16 Μαρτίου 2018 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλο- ποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Αριθμ. 172574/222 ( Φ.Ε.Κ. 952 Β / 16 Μαρτίου 2018 )
Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο:
 «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 3095/2018 ( Φ.Ε.Κ. 915 Β / 15 Μαρτίου 2018 )
Καθορισμός της διαδικασίας διαχείρισης, υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης προτάσεων συμμετοχής στα προγράμματα της ESA (European Space Agency), επεξεργασία θεμάτων συμμετοχής στα έργα, προγράμματα και τις δραστηριότητες της ESA καθώς και κατανομής των εθνικών πόρων.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 801/28083 ( Φ.Ε.Κ. 887 Β / 14 Μαρτίου 2018 )
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 271/15981/ 30-01-2018 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
περιόδου 2017-2018

 

Αποφ. Γεν. Γραμ. υπ’αριθμ. 2022
( Φ.Ε.Κ. 885 Β / 14 Μαρτίου 2018 )

2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 979/35486 ( Φ.Ε.Κ. 866 Β / 12 Μαρτίου 2018 )
 2η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 1190), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 2220/108492/16.10.2017 (Β’ 3668) και ισχύει. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 1448/321 A1 ( Φ.Ε.Κ. 865 Β / 12 Μαρτίου 2018 )
1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3505/815 A1/ 30.06.2016 (ΦΕΚ Β’ 2143/11.7.2016) απόφασης ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ».

 Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 171563/131 ( Φ.Ε.Κ. 756 Β / 2 Μαρτίου 2018 )
Προκήρυξη του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Υ.Α. υπ’αριθμ.  2 03 ( Φ.Ε.Κ. 308 Β / 2 Φεβρουαρίου 2018 )
Σύσταση - Λειτουργία Μητρώου Επαληθευτών / Πιστοποιητών Πράξεων, με σκοπό τη συγκρότηση των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης( Ο.Ε.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑλΘ 2014-2020, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων ΕΠΑλΘ 2014-2020 και ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων του ΕΠΑλΘ 2014-2020

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 443 ( Φ.Ε.Κ. 288 Β / 2 Φεβρουαρίου 2018 )
 2η Τροποποίηση της αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β΄/2016) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020»

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 163/13692 ( Φ.Ε.Κ. 267 Β /1 Φεβρουαρίου 2018 )
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. 2871 ( Φ.Ε.Κ. 76  Β / 22 Ιανουαρίου 2018 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ”Γενική Επιχειρηματικότητα“ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», (Β΄ 3378), όπως ισχύει.

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 2878 ( Φ.Ε.Κ. 76  Β / 22 Ιανουαρίου 2018 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ”Νέες ανεξάρτητες MME“ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», (Β΄ 3377), όπως ισχύει. 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 2900 ( Φ.Ε.Κ. 76  Β / 22 Ιανουαρίου 2018 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108646/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ”Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού“ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», (Β΄ 3380), όπως ισχύει.

 

Αποφ. Περ. Αττικής υπ’αριθμ. 56  ( Φ.Ε.Κ. 72 Β / 19 Ιανουαρίου 2018 )

 Ορισμός του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 20142020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. 

 

Αποφ. Περιφ. Στ. Ελλάδος υπ’αριθμ. 82

( Φ.Ε.Κ. 49 Β / 18 Ιανουαρίου 2018 )
Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την πράξη που αφορά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 3189/129898 ( Φ.Ε.Κ. 4739 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 526/10  ( Φ.Ε.Κ. 17 Β / 11 Ιανουαρίου 2018 )
Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από
αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 142609 ( Φ.Ε.Κ. 4617 Β / 28 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/ 22.11.2017 υπουργικής απόφασης «Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011».  

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ 14/02/184780/899
( Φ.Ε.Κ. 4588 Β / 27 Δεκεμβρίου 2017 )
Προκήρυξη της Δράσης
«Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Αποφ. Γεν. Γραμ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχ. Πόρων υπ’ριθμ. 13849
( Φ.Ε.Κ. 4543 Β / 21 Δεκεμβρίου 2017 )
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού». Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 3893 ( Φ.Ε.Κ. 4557 Β / 21 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β΄/2016) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης».

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.  οικ. 60134/786 ( Φ.Ε.Κ. 4545 Β / 21 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 137926 ( Φ.Ε.Κ. 4445 Β / 15 Δεκεμβρίου 2017 )
Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων
«Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 135515 ( Φ.Ε.Κ. 4384 Β / 13 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της αριθ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β' 2856/2014) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Αντικατάσταση κοινής υπουργικής απόφασης 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β’/2012)». 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 13184 ( Φ.Ε.Κ. 4328 Β / 12 Δεκεμβρίου 2017 )
Λεπτομέρειες εφαρμογής του Mέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020 

Αποφ. Περιφ. Κρήτης υπ’αριθμ. 5772  

( Φ.Ε.Κ. 4332 Β / 12 Δεκεμβρίου 2017 )
Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την Πράξη που αφορά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 3016/130578 ( Φ.Ε.Κ. 4311 Β / 11 Δεκεμβρίου 2017 )
Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 13158 ( Φ.Ε.Κ. 4302 Β / 11 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 414/128412 ( Φ.Ε.Κ. 4288 Β / 8 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της αριθμ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» Β΄ 4562/30.12.2016). 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 13215 ( Φ.Ε.Κ. 4285 Β / 8 Δεκεμβρίου 2017 )
Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 13214 ( Φ.Ε.Κ. 4268 Β / 6 Δεκεμβρίου 2017 )
Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2, του μέτρου 19,
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 129348 ( Φ.Ε.Κ. 4233 Β / 4 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού,
κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και
«Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 429/124809 ( Φ.Ε.Κ. 4190 Β / 30 Νοεμβρίου 2017 )
Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς
της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2018.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 128799 ( Φ.Ε.Κ. 4191 Β / 30 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής και έγκρισης μεταβολής στοιχείων επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

 

 Αριθμ. οικ. 84337/4020 ( Φ.Ε.Κ. 4124 Β / 27 Νοεμβρίου 2017 )
Διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την αποπληρωμή έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.  1 29345 ( Φ.Ε.Κ. 4124 Β / 27 Νοεμβρίου 2017 )
Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016,
«Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2017.