Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Χρήσιμες πληροφορίες για Μηχανήματα Έργου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.odhgosme.gr

28-06-2018

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΑΠ/Φ.2.4/οικ.175258/1810
( Φ.Ε.Κ. 1936 Β  / 30 Μαΐου 2018 )
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. οικ. 13127/3645/8.7.2005 (ΦΕΚ 1005/ Β΄/18.7.2005) σχετικά με «Καθορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής
ANFO και SLURIES ευρισκόμενων πάνω σε οχήματα, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Β/οικ/17654/932 ( Φ.Ε.Κ. 1089 Β / 27 Μαρτίου 2018 )

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του» (Β’ 476/17-02-2017).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 2513/4/8-α ( Φ.Ε.Κ. 184 Β / 26 Ιανουαρίου 2018 )
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2513/2/218-ιδ΄ από 29-7-2011 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων» (Β΄ 1917). 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Οικ.93543/4756 ( Φ.Ε.Κ. 4856 Β / 29 Δεκεμβρίου 2017 )
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης ΦΑ 1/59683/3936/2015 (Β΄2733) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών». 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΕφΚφΔ 1192035 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ. 4618 Β / 28 Δεκεμβρίου 2017 )
Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 36363/4245 ( Φ.Ε.Κ. 4520 Β / 21 Δεκεμβρίου 2017 )
Τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών συσκευών μέτρησης ταχύτητας
των οδικών οχημάτων. 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393
 ( Φ.Ε.Κ. 3769 Β / 26 Οκτωβρίου 2017 )
 Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ.Ο.Υ-Δ13/οικ-121/Φ.911
( Φ.Ε.Κ. 3765 Β / 26 Οκτωβρίου 2017)
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της
Αθήνας περιόδου 2017-2018. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ.Α-49789/2844 ( Φ.Ε.Κ. 3653 Β / 17 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16229/02.05.2012 «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας» (Β' 1467) κοινή υπουργική απόφαση. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Α οικ. 55972-3112 ( Φ.Ε.Κ. 3641 Β / 16 Οκτωβρίου 2017 )
Τροποποίηση της υπ' αριθ. Α οικ. 61041/5235/ 2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3019/Β/2013) με θέμα «Αντικατάσταση των διατάξεων της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. ΣΤ/1831/1978 (ΦΕΚ Β' 72/1978) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή ισχύει» σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος. 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 49372/3352 ( Φ.Ε.Κ. 2726 Β / 4 Αυγούστου 2017 )

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 26330/1329 ( Φ.Ε.Κ. 2660 Β / 31 Ιουλίου 2017 )
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 77/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές» (ΦΕΚ Α’ 71/ 07.04.1998) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2015/719/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την οδηγία 96/53/ΕΚ

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 37152/2620 ( Φ.Ε.Κ. 1849 Β / 26 -05 2017 )
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α-33824/2683/ 30-09-2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης
σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων όπως θεσπίστηκαν με την οδηγία 1999/37/ ΕΚ,
για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/46/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Α1/οικ. 18764/670 ( Φ.Ε.Κ. 1065 Β / 2017 )

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών
ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων.

 

Αποφ. Διοικ. Α.Α.Δ.Ε. υπ’αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017
( Φ.Ε.Κ. 538 Β / 22 -02- 2017 )

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα

 

Κ.Υ,Α. υπ’αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ1019140 ΕΞ 2017 (Φ.Ε.Κ. 502 Β / 20 -02- 2017 )
Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017 ( Φ.Ε.Κ, 476 B /  17 – 02 -2017 )
Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της
διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Δ.Μ./οικ.765 ( Φ.Ε.Κ. 242 Β / 2 - 02 - 2017 )

 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 21867 ( Φ.Ε.Κ. 3276Β/12-10-2016 )

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που
αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Γ3Β/1578/35586 ( Φ.Ε.Κ. 613Β/15-04-2015 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΕΚ Β΄/1146/12−6−2009) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΦΑ1/70748/4509 ( Φ.Ε.Κ. 195Β/23-01-2015 )

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την μετατροπή αυτοκινήτων οχημάτων, σε αυτοκίνητα οχήματα διπλού καυσίμου και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 3326/212 ( Φ.Ε.Κ. 158Β/22-01-2015 )

Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ, 68067/6255 ( Φ.Ε.Κ. 71Β/16-01-2015 )

Καθορισμός των φορέων που δύναται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ), των γεωγραφικών περιοχών της χώρας στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα .

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 516/58 ( Φ.Ε.Κ. 73Β/16-01-2015 )

Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)».

Υ.Α. υπ’αριθμ. 33692/2202 ( Φ.Ε.Κ. 3134Β/21-11-2014 )

Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκρισηκυκλοφορίας μεμονωμένων
οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής.


Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ.64010/5841 ( Φ.Ε.Κ. 3107Β/19-11-2014 )

Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ»

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 64009/5840 ( Φ.Ε.Κ. 3102Β/18-11-2014 )

Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών των αυτομάτων
γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 64008/5839 ( Φ.Ε.Κ. 3102Β/18-11-2014 )

Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης
«Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών
Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).